Stöd & Hjälp

Det kan vara svårt att hitta rätt stöd eller hjälp när man ställs inför olika prövningar i livet men här har vi valt ut några verksamheter, organisationer eller föreningar som kan stötta, komma med råd och lotsa vidare. Tycker du att det känns svårt att hitta rätt så kontakta gärna oss på UVT så försöker vi stötta dig då vi själva vet hur svårt det kan kännas.

Om du behöver psykiatrisk vård i Trelleborg

Även när man mår psykiskt dåligt så rekommenderas man i första hand att ta kontakt med sin vårdcentral antingen via 1177 eller telefon där en läkare kan skriva remiss för fortsatt hjälp och stöd. Det finns flera vårdcentraler i kommunen och det fungerar bra att boka tid för att träffa läkare, sköterska eller rådgivning. Flera vårdcentraler erbjuder också samtalsstöd med terapeut.

Du kan även fylla i en Egen Vårdbegäran (självremiss) till Vuxenpsykiatrins Bedömningsmottagning där du utförligt beskriver symptomen du söker hjälp för och sen gör de en bedömning över vidare hjälp. Det är Bedömningsmottagningen som sedan skriver remiss till exempelvis Allmänpsykiatrisk Mottagning eller Dagsjukvård. Bedömningsmottagningen ligger numera i Malmö men det går bra att kontakta dem via 1177 eller telefon.

1177 Vårdguiden – tryggt om din hälsa och vård

Läs om hälsa och sjukdomar och var du kan hitta vård. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden. Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. Du måste ha Bank-Id för att kunna logga in.

Webbplats: www.1177.se Telefon: 1177.

Bedömningsmottagningen

Besöksadress: Ahlmansgatan 1, Malmö. Telefon: 040 33 29 57. Här kan du även be om att få en blankett för egen vårdbegäran.

Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Trelleborg (BUP)

Till oss kommer du som är under 18 år och har behov av psykiatrisk specialistvård.
Hos oss får du stöd och behandling vid psykisk ohälsa, t.ex. ångest, depression och ätstörning. Vi utreder även misstanke om olika funktionsnedsättningar, t. ex. om man har svårt att koncentrera sig.

Besöksadress: Algatan 27 (plan 2), Trelleborg. Telefon: 040 33 16 70.

Ungdomsmottagningen Trelleborg

Vi finns för dig från 12 år till den dag du fyller 23 år. Besöket kostar inget och vi som arbetar här har tystnadsplikt. Om du har legitimation eller pass, ber vi dig ta med detta vid ditt besök.

Besöksadress: C B Friisgatan 4 A (Mellan f.d. Åhléns och f.d. Mc Donalds), Trelleborg. Telefon: 0771 63 30 30

Hjälp och stöd inom Trelleborgs Kommun

Trelleborgs Kommun erbjuder flera former av hjälp, råd och stöd vid t.ex. psykisk ohälsa men även i frågor som rör familj, ekonomi och sysselsättning. Nedan listas några alternativ;

Anhörigstödcenter

Det kan vara en oerhörd prövning att stå vid sidan om som anhörig till någon som mår dåligt eller är sjuk men det finns hjälp att få. Anhörigcenters råd och stöd är kostnadsfritt. Vi för ingen dokumentation och vi har tystnadsplikt.

Besöksadress: Västergatan 33, Trelleborg. Telefon: 0410 73 39 87.

Socialpsykiatriska verksamheten

Här kan du få råd, stöd och hjälp samt kontakt med biståndshandläggare.

Besöksadress: Kastanjegården, Portgränd 3, Trelleborg. Telefon: 0410 73 30 00.

Mötesplats Kärnan

Kärnan är en mötesplats för dig med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. På Kärnan kan du träffa andra, ta en fika eller delta i olika aktiviteter.

Besöksadress: Portgränd 10, Trelleborg. Telefon: 0410 73 30 00

Lotsen Öppenmottagning

Lotsen är en verksamhet inom socialförvaltningen som erbjuder stödsamtal och rådgivning till familjer, enskilda vuxna och ungdomar i frågor som rör föräldraskap, familjerelationer, separationer och sorg. Personalen på Lotsen arbetar som socialrådgivare och har anmälningsplikt och sekretess.

Besöksadress: Östra Vallgatan 4, Trelleborg. Telefon: 0410 73 37 85

Föreningsliv i Trelleborg

Trelleborg har ett rikt föreningsliv och här listar vi några riktigt bra föreningar där du kan få hjälp, stöd och hitta gemenskap. Föreningna kan dessutom vara goda språngbrödor till att komma vidare i livet utifrån dina egna förutsättningar. Genom att engagera dig i föreningslivet så knyter du dessutom kontakter och kan vara med och påverka.

RSMH Trelleborg

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa är en intresseförening för alla! För dig som har psykisk ohälsa, är närstående, som i ditt arbete kommer i kontakt med psykisk ohälsa, är intresserad eller vill vara stödmedlem. Vi vill fånga upp alla som känner sig utanför eller vill bidra med sin närvaro, kunskap eller erfarenhet genom att skapa en kravlös oberoende mötesplats.

Besöksadress: Föreningarnas hus, Klörupsvägen 25, Trelleborg. Webbplats: www.rsmhtrelleborg.se

Kvinnojouren Söderslätt

Vi har sedan 2009 stöttat och skyddat våldsutsatta kvinnor, barn och män. Vi är specialiserade på hedersrelaterat våld och förtryck. Det finns möjlighet att ta med husdjur till våra skyddade boenden. Utöver skyddat boende erbjuder vi stödsamtal på kontoret eller via telefon.

Webbsida: www.kvinnojourensoderslatt.se. Jourtelefon: 070-604 57 16 (mån-fre 9.00-15.00) Övrig tid: 0410 47700 (Dygnet runt).

Tonårsjouren (Trelleborg, Vellinge och Svedala)

Behöver du någon som lyssnar? Hör av dig via chatt, mail eller telefon till tjejjouren, trans- eller ungdomsjouren på din ort, eller välj en långt bort. Du bestämmer! Det går att vara helt anonym och ta upp vad som helst – inget är för stort eller för litet.

Webbsida: www.selma.tjejjouren.se

Attention Trelleborg (Riksförbundet Attention)

Vi arbetar tillsammans för att underlätta vardagen för personer med NPF (neuropsykiatriska funktionshinder) och öka förståelsen i samhället för dessa funktionshinder. Dessutom vill vi hjälpa till med att sprida kunskap, att informera om nya rön och hjälpmedel, samt annan verksamhet som berör ämnet.

Webbsida: www.attention-trelleborg.se Telefon: 08 120 488 00 (Riksförbundets Kansli)

Mötesplatser i Malmö

Café Lajvet på Kärleksgatan

Föreningen Mind Skåne driver verksamheten Café Lajvet på Kärleksgatan i centrala Malmö som riktar sig till kvinnor i allmänhet och i synnerhet unga tjejer. Lajvet erbjuder en kaféliknande miljö men kan bättre beskrivas som mormors vardagsrum. På Café Lajvet vänder vi oss främst till tjejer men då vi jobbar inkluderande så är förstås alla människor välkomna.

Besöksadress: Kärleksgatan 5, Malmö. Telefon: 0702 64 97 00.

Fontänhuset Malmö

Fontänhuset är en psykosocial, arbetsinriktad rehabiliteringsmodell för dig som har psykisk ohälsa. Det bygger helt och hållet på frivillighet – du deltar efter egen förmåga.

Grunden är arbetet vi gör tillsammans. Det är viktigt att känna sig behövd och ingå i en gemenskap. Därför är dina arbetsuppgifter meningsfulla och på riktigt, oavsett om du lagar mat till närmare hundra personer, sänder radio eller ger ut tidning.

Vill du vidare ut i studier eller arbetsliv, kan vi hjälpa dig med det också.

Besöksadress: Engelbrektsgatan 14 Malmö Tel: 040 12 00 13 Webb: www.fontanhuset.se

Rikstäckande föreningar och Organisationer

SHEDO

är en ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, ge stöd åt drabbade och anhöriga samt arbeta för en bättre vård för dessa patientgrupper.

Webbsida: www.shedo.se

Suicide Zero

är en ideell organisation som sedan 2013 arbetar för att radikalt minska självmorden. Cirka 1 500 personer tar sitt liv varje år. De allra flesta kan vi rädda. Suicide Zeros vision är ett samhälle utan självmord.  Kunskapen för att uppnå visionen finns men den måste bli allmänt känd och politiker måste satsa pengar på konkreta åtgärder som minskar självmorden. Eftersom det finns mycket tabu, okunskap, rädsla och stigma kring självmord och psykisk ohälsa arbetar vi för att öka kunskapen hos politiker, journalister, vård- och skolpersonal samt allmänheten. Detta gör vi genom lobbying, debattartiklar i Sveriges största nyhetsmedier, utbildningar och föreläsningar för olika yrkesgrupper.

Webbsida: www.suicidezero.se Telefon: 010-200 80 12.

Folkbildning

Folkbildningen är viktig för Sverige. Här erbjuder man olika kurser, studiecirklar och kulturarrangemang som inspirerar. Är man intresserad av att starta föreningar så kan man få stöd och råd från studieförbundet där man även kan få hjälp med lokal för sina träffar. Kanske har du en idé eller kunskaper som du vill dela med andra, då kan folkbildningen vara något för dig. Kanske kan det bli en språngbräda till något annat.

Studieförbundet Vuxenskolan

SV vill ge människor möjligheter. Därför erbjuder vi en bred verksamhet med mängder av spännande studiecirklar, kurser och kulturaktiviteter. Om du är intresserad av att gå en studiecirkel eller kurs hos oss och vill se vårt utbud så besök oss vår hemsida.

Webbsida: www.sv.se