Hur vi arbetar…

Vi som arbetar i projektet Unga Vuxna Trelleborg bär med oss en tung ryggsäck av skolmisslyckanden, mobbning (både mobbare & mobboffer), svåra hemförhållanden, utanförskap, psykisk ohälsa samt vård- och myndighetskontakter. Vi har överlevt en massa elände och vet hur det känns att må dåligt, att vara sjukt stressad och att känna att hela världen rasar omkring oss. Det är dessa erfarenheter och upplevelser som rustat oss väl för att vara brobyggare mellan individen och en fortsatt väg mot något bättre.

Vi är inte terapeuter, psykologer eller kuratorer -vi är Peer Supporters.

Utöver våra egna erfarenheter och upplevelser som vi frikostigt delar med oss av i syfte att hjälpa andra så är vi som jobbar i UVT certifierade av NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) och Region Skåne för att arbeta som peer supporters. Vi har även flerårig erfarenhet av att arbeta med människor i utanförskap genom t.ex. LSS, Socialpsykiatri, Vuxenpsykiatrin och föreningslivet.

Vad som skiljer oss från övriga kollegor…

Vår yrkesroll skiljer sig markant från övriga kollegor i det att vi inte har en behandlande roll och att de personer vi träffar inte sitter i någon som helst beroendeställning gentemot oss vars syfte är att vara bollplank, brobyggare och medmänniskor som med öppenhet och respekt möter personen där denne befinner sig. Vi har tystnadsplikt och lyder under sekretesslagen. Vem som helst kan prata med oss om vadsomhelst och vara helt trygga i att ingenting som sägs kommer att journalföras eller komma till tredje part såvida man inte gemensamt kommit överens om annat eller ifall det som sägs ger upphov till misstanke om brott.

I mötet med oss…

När man träffar en Peer Support så är det i första hand en medmänniska man träffar. Vi är utbildade i att prata om svåra saker och framförallt så har vi egen erfarenhet och kan bidra med våra egna perspektiv om så önskas. Det är alltid personen ifråga som bestämmer hur kontakten ska se ut och syftet med samtalet. Vår uppgift är att lyssna, stötta, bekräfta, spegla samt motivera och inspirera. Vi kan exempelvis ta en promenad, ta en fika, spela något eller vid önskemål följa med som extra stöd vid vård- och myndighetskontakter.

För mer info:

Läs mer om projektet Peer Support hos NSPH här

Hej & Välkommen, Denna sajten använder sig av s.k. cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din webbläsare av sidor du besöker. De hjälper till att förbättra din upplevelse medan du navigerar på hemsidan.  Läs gärna mer om vår Cookie-Policy