Vad är en Peer Supporter?

En peer supporter är en medarbetare inom hälso- och sjukvården med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, psykisk sjukdom och återhämtning. Peer supportern erbjuder stöd och vägledning utifrån sina egna upplevelser och fungerar som ett bollplank i patientens återhämtningsresa. Läs mer HÄR

Vilken utbildning har en Peer Supporter?

För att arbeta som Peer Supporter så ska man ha gått en utbildning på 5 veckor som tillhandahålls av NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa). Utöver detta så är kravet att Peer Supportern har egen erfarenhet av psykisk ohälsa/sjukdom. Värt att nämnas är att Peer Supporters kommer från alla livets vägar, alla med sina egna och unika erfarenheter och upplevelser. Många av oss har dessutom en rad andra utbildningar bakom oss. Det är inte ovanligt med Peer Supporters med akademisk bakgrund. Läs mer om NSPHs satsning och utbildningar HÄR

Mer läsning och studier i ämnet;

Som en länk mellan patienter och personal” – utvärdering av införandet av mentorer inom Psykiatri Skåne – Elisabeth Argentzell 2017 slutrapport-mentorer-inom-psykiatri-skane-170301.pdf

Medarbetare med bukarerfarenhet” Slutrapport – Psykiatri Södra och norra Stockholm – Åsa Steinsaphir 2017 Medarbetare med brukarerfarenhet (psykiatrisodrastockholm.se)

Sanktionerat motstånd” Brukarinflytande som fenomen och praktik – Erik Eriksson 2015 Erik Eriksson Sanktionerat motstånd.pdf (lu.se)

Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats – Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård (socialstyrelsen.se)

Internationella Studier

Outcomes of a Peer Mentor Intervention for Persons With Recurrent Psychiatric Hospitalization. appi.ps.201600478 (psychiatryonline.org)

Enhancing outcomes for persons with co-occurring disorders through skills training and peer recovery support. Enhancing outcomes for persons with co-occurring disorders through skills training and peer recovery support – PubMed (nih.gov)

Using Peer Support in Developing Empowering Mental Health Services (UPSIDES): Background, Rationale and Methodology Using Peer Support in Developing Empowering Mental Health Services (UPSIDES): Background, Rationale and Methodology – PubMed (nih.gov)

Beneficial effects of peer support in psychiatric hospitals. A critical reflection on the results of a qualitative interview and focus group study. Beneficial effects of peer support in psychiatric hospitals. A critical reflection on the results of a qualitative interview and focus group study – PubMed (nih.gov)

App to support Recovery in Early Intervention Services (ARIES) study: protocol of a feasibility randomised controlled trial of a self-management Smartphone application for psychosis. (PDF) App to support Recovery in Early Intervention Services (ARIES) study: Protocol of a feasibility randomised controlled trial of a self-management Smartphone application for psychosis (researchgate.net)

Key Informants Specify Core Elements of Peer Supports for Parents With Serious Mental Illness. Key Informants Specify Core Elements of Peer Supports for Parents With Serious Mental Illness (nih.gov)

Hej & Välkommen, Denna sajten använder sig av s.k. cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din webbläsare av sidor du besöker. De hjälper till att förbättra din upplevelse medan du navigerar på hemsidan.  Läs gärna mer om vår Cookie-Policy