Hej och Välkommen!

Unga Vuxna Trelleborg är ett projekt som riktar sig till ungdomar och unga vuxna för att motverka dåligt psykiskt mående genom att finnas som ett extra stöd till den som t.ex. vill ha någon att prata med om både det som känns jobbigt och det som känns bra. Vi vill öka öppenheten och förståelsen för personer med någon form av psykisk ohälsa. Genom t.ex. föreläsningar, workshops och andra arrangemang så vill vi visa att det går att återhämta sig från ett dåligt mående och att bygga upp ett bra liv, även med enkla medel.

Vi som jobbar i projektet är certifierade Peer Supporters anställda av Region Skåne för just detta ändamål. Vår yrkesroll går ut på att finnas där som ett stöd utifrån våra egna erfarenheter av t.ex. skolmisslyckanden, mobbning, utanförskap och psykisk sjukdom. Mötet med en Peer Supporter är helt kravlöst och fokus ligger på dig som individ. Du sitter aldrig i beroendeställning till oss.

För en tillbakablick kring vad vi gjorde i 1.0 KLICKA HÄR

Ge Unga En Röst

Under hösten så drar vi igång ett nytt spännande bokprojekt där vi vill ha DINA berättelser, tankar, idéer och reflektioner om psykisk ohälsa, mobbning, mobbning och andra former av utanförskap samt vad vi kan göra för att minska att unga människor ska behöva må dåligt. Läs mer och delta HÄR!

Om oss:

Du vet väl att du även kan nå oss på sociala medier?