Föreläsningar Söderslättsgymnasiet 14-15 mars

Plats: Aulan, St. Nicolai Anmälan: ENDAST FÖR ELEVER OCH PERSONAL

Tisdag 14 mars

10.00 -11.30 När verkligheten förändras

Upplevelsen av psykisk ohälsa ökar ständigt och främst bland yngre människor. Ibland kan det vara svårt att veta vad som är en psykisk sjukdom och vad som är livets normala svängningar. Vad det än beror på är vi människor ofta hjälpta av att kunna hantera den psykisk smärta som alltid medföljer. Genom denna föreläsning får ni inblick i det kanske allra svåraste av våra psykiska tillstånd, psykosen, men också vägen dit när verkligheten förändras och vad det gör med oss. Lena Hedlund, fysioterapeut berättar om sitt arbete och Sophie McFarlane, Peer Support berättar om hur det har varit att leva med psykos, hur det började vad som hjälper i hanterandet av stress och andra svårigheter. Båda jobbar på en enhet för omhändertagande av personer som insjuknar i psykos för första gången.

13.00 -14.30 (Om)vägen till ADHD-diagnos

Artisten, konstnären och Peer Supportern Hanna Hildeman bjuder på en högst personlig och inspirerande berättelse om den långa vägen från barndomen och skolåren till att äntligen få diagnos i vuxen ålder och att ta makten över tillvaron. Hanna kommer även att prata en del om ätstörningar och hur hon återhämtat sig från det.

Onsdag 15 mars

08.00 -09.30 NPF Diagnoser

Psykolog Ylva Narby och Peer Supporter/UVT-projektledare Duke W. Shane berättar om neuropsykiatriska diagnoser som ADHD och Autismspektrumtillstånd utifrån både kliniska och egenupplevda perspektiv. Syftet med föreläsningen är att öka förståelsen för neuropsykiatriska tillstånd och diagnoser då dessa är särskilt förekommande vid kontakt med BUP och senare Vuxenpsykiatrin.

10.00-11.30 När livet gör ont, vart kan man få hjälp?

Vi ser idag ett ökat inflöde av sökande till sjukvården för psykisk ohälsa, främst i gruppen unga och unga vuxna. I denna föreläsning försöker vi fokusera på hur man söker hjälp men också vad man själv kan göra, lite om vad som får oss människor att må dåligt, vad stressen gör med oss och hur vi kan förebygga att hamna där. Inflytandesamordnaren Fredrik Thyberg tillsammans med Joanna Svensson-Wåhgen, skötare och teamledare, samt Anders Ohlin som enhetschef och sjuksköterska på BUP mottagningen i Trelleborg berättar om hur psykiatrin är uppbyggd och vilken hjälp man kan söka. Fredrik och Joanna kommer att fokusera på Vuxenpsykiatrin och Anders lägger fokus på BUP.

13.00 .13.30 Peer Support – Ett stöd i återhämtningen

Inflytandesamordnaren Fredrik Thyberg berättar om det pågående arbetet med att anställa och använda sig av personer som själva levt med psykisk ohälsa inom psykiatrin. Studier visar att personer som mår dåligt ofta upplever sig hjälpta av att prata med någon som gått igenom liknande erfarenheter. Syftet med föreläsningen är att lyfta Peer Supporterns roll som fortfarande är relativt ny i Sverige.

Hej & Välkommen, Denna sajten använder sig av s.k. cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din webbläsare av sidor du besöker. De hjälper till att förbättra din upplevelse medan du navigerar på hemsidan.  Läs gärna mer om vår Cookie-Policy