Vad är Autism?

Autism är en s.k. neuropsykiatrisk diagnos. Autism är inte en sjukdom utan snarare ett funktionssätt. Numera använder man benämningen Autismspektrumstörning (ASD som är en förkortning av engelskans Autism Spectrum Disorder) och detta begrepp innefattar t.ex. Aspergers. Personer under spektrumet lever och fungerar på många olika sätt. Vissa har behov av mer stöd i vardagen än andra. Både hereditet (ärftlighet), sociala och miljömässiga faktorer kan spela in. För mer utförlig info besök Vårdguiden 1177 HÄR

Hur känns det att leva med någon form av Autism?

Här kommer snart en video där vi får möta någon med diagnosen som berättar om hur det är.

Stöd utöver vården.

Hej & Välkommen, Denna sajten använder sig av s.k. cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din webbläsare av sidor du besöker. De hjälper till att förbättra din upplevelse medan du navigerar på hemsidan.  Läs gärna mer om vår Cookie-Policy