Att berätta om sig själv (en liten guide)


Att berätta om sig själv, sitt liv och sina erfarenheter är en konst. Men det är en konst som
precis vem som helst kan lära sig och utveckla. Här är några saker att fundera på när man ska
berätta om sig själv.

Vem är du?
Alltså, vad kännetecknar dig som person? Bakgrund, intressen eller yrke.

Vad är det du vill förmedla eller berätta om?
Detta kan vara antingen hela ditt liv/tillvaro eller särskilda delar av den. Det kan vara långt
eller kortare, huvudsaken är att det känns bra för dig. Kom ihåg att du alltid bara ska berätta
om saker som du själv tycker känns ok och som du kan stå för. Du bestämmer alltid helt och
hållet själv vad du vill dela med dig av.

Varför vill du berätta om just detta?
Kanske du har någon särskild anledning att t.ex. vilja berätta om en särskild händelse, en
sjukdom, din barndom etc. många väljer att berätta om sina erfarenheter i syfte att
stötta/hjälpa andra. Dessutom så kan det hjälpa att förstå och ibland komma över vissa saker
eller händelser när vi skriver ner dem och/eller pratar om dem.

Finns det några särskilda händelser i ditt liv som påverkat dig extra positivt eller negativt?
Många gånger så kan det vara en god ide att sätta sig ner, gärna i sällskap av någon man litar
på och göra en tidslinje där man skriver upp olika händelser i livet som varit vändpunkter,
positiva som negativa. Denna tidslinje är för din egen del och kan hjälpa dig att lättare se
helheten i din levnadsberättelse. Det blir kanske lättare att välja ut specifika perioder eller
händelser som du tycker är extra viktiga att berätta om.

Har du haft eller har du kontakt med myndigheter/vården?
Hur har du upplevt dessa kontakter, positivt och negativt? Exempel på myndigheter kan vara
Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsförvaltningen, Försäkringskassan, Kronofogden eller
Migrationsverket. Exempel på vården kan vara Vuxenpsykiatrin, Barnpsykiatrin, LSS, Daglig
verksamhet etc.

Tänk även på!
Använd aldrig någons hela namn (för och efternamn) såvida du inte bett om lov först.

OBS! Unga Vuxna Trelleborg publicerar aldrig något som du inte själv godkänt.
www.ungavuxnatrelleborg.nu